• بازدید دکتر یمین فیروز رئیس انجمن از کتابخانه عمومی جمشید احمدی قائمشهر

  • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیک در کتابخانه عمومی جمشید احمدی قائمشهر

  • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیک در کتابخانه عمومی امیر پازواری

  • ای عاشقان وطن روح تان شاد

همایش ها

لیست همایش ها

در این قسمت لیست آخرین همایش ها را مشاهده می کنید برای اطلاع بیشتر بر روی همایش کلیک کنید.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

در این قسمت لیست آخرین کارگاه های آموزشی را مشاهده می کنید برای اطلاع بیشتر بر روی همایش کلیک کنید.