همایش ملی «کتاب و خواندن»

همایش ملی «کتاب و خواندن» که توسط گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می شود، فراخوان داد. گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده مدیریت و و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز همایش ملی «کتاب و خواندن» با محوریت اطلاع رسانی سلامت را در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان ماه سال جاری برگزار می کند. 

 

دبیر علمی همایش، دکتر وحیده زارع گاوگانی، مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سرپرست مرکز علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، است.

محورهای فرعی همایش به شرح زیر اعلام شده است:

 

-پارادایم های نوین آموزشی و حرفه ای در اطلاع رسانی سلامت

-فناوری اطلاعات در اطلاع رسانی سلامت

-اطلاع درمانی ،مشاوره اطلاعاتی

-تجویز اطلاعات

-مدیریت اطلاعات مبتنی بر شواهد

-علم سنجی در پزشکی

-شبکه های اجتماعی

-تحلیل شبکه های اجتماعی

-اخلاق حرفه ای اطلاع رسانی سلامت

گفتنی است پذیرش مقاله از موضوعات جدیدمرتبط دیگر هم انجام می پذیرد.

مهلت ارسال مقالات ۵ مهر ۱۳۹۵ تعیین شده و تاریخ برگزاری ۲۵-۲۴ آبان است. علاقمندان ب می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

http://congress.tbzmed.ac.ir/page_congress_fa.aspx?tabid=1&id=48