کارگاه آموزشی روش های تفکر به کودکان به صورت غیر حضوری و از طریق سایت آرموک برگزار می شود

کارگاه روش های آموزش تفکر به کودکان (ویژه کتابداری) توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه فارس برگزار می شود.

امکان شرکت غیرحضوری از طریق سایت آرموک به آدرس armook.ir به صورت رایگان فراهم می باشد.

 

زمان سه شنبه : 16 آبان 1396

ساعت 14 الی 16