بازدید از غرفه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی مازندران در سومین کنگره متخصصان علم اطلاعات

 

گزارش تصویری بازدید از غرفه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه مازندران در سومین کنگره متخصصان علم اطلاعات که در تاریخ های 14 و 15 آبان ماه سال 96 در تهران برگزار گردید.