سلسله نشست های تخصصی طعم دانستن توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی مازندران برگزار می گردد

به مناسبت بیست و پنجمین هفته کتاب سلسله نشست های تخصصی طعم دانستن توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی مازندران در تاریخ 23 آبان 96 ساعت 16 در بابل برگزار می گردد.

موضوع نشست اول:

کتاب و فضای مجازی:فرصت ها و چالش ها 

همراه با تجلیل از آقای دامون آذری ناشر تخصصی کتاب های گویا