دیدار اعضای هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی مازندران با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان مازندران

در جلسه هیات مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی مازندران با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مورد تاکید قرار گرفت:

لزوم تعامل بیشتر برای ارتقای فرهنگ مطالعه در جامعه

با محوریت :
۱- ارایه گزارشی از ادوار مختلف فعالیت انجمن و دستاوردهای آن

۲) تشریح محورهای راهبردی فعالیت انجمن

۳) بیان برنامه های عملیاتی و کاربردی انجمن و نیز فعالیت های مشترک قابل انجام انجمن با همکاری اداره کل

۴) اعلام آمادگی انجمن برای انجام پژوهش های کاربردی در راستای اهداف تعالی بخش اداره کل کتابخانه های عمومی استان

۵) لزوم اجرای برنامه های آموزشی هم برای کتابداران و هم برای عموم افراد جامعه

۶) ضرورت بهره مندی از ظرفیت انجمن های علمی برای تعمیق بیشتر فرهنگ مطالعه در جامعه
۷) استقبال اداره کل کتابخانه های عمومی از فعالیت های خردورزانه و علم محور انجمن جهت اعتلای فرهنگ مطالعه

در پایان ٬ نامه رسمی انجمن در خصوص محورهای همکاری مشترک  از سوی دکتر یمین فیروز؛ رئیس انجمن تحویل خانم ولی پور؛ مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی مازندران گردید.