اولین نشست تخصصی طعم دانستن با موضوع کتاب و فضای مجازی

اولین نشست تخصصی طعم دانستن با موضوع کتاب و فضای مجازی همراه با تجلیل از هامون آذری امروز در بنیاد علمی حریری شهرستان بابل برگزار گردید

دکتر یمین فیروز در اولین نشست تخصصی طعم دانستن با موضوع کتاب و فضای مجازی