انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی مازندران برگزار می کند

 

کارگاره آموزشی فراهم آوری منابع کتابخانه ای 

زمان: سه شنبه ساعت:9 الی 13  28 آذر ماه 1396

مکان:قائمشهر، پارک ولیعصر، کتابخانه عمومی جمشید احمدی

مدرس :دکتر میترا قیاسی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)