کارگاه آموزشی فراهم آوری منابع کتابخانه ای

مدرس: دکتر قیاسی (استادیار دانشگاه آراد اسلامی)

زمان: سه شنبه  ساعت ۹ الی ۱۳  ۲۸ آذرماه ۱۳۹۶

مکان: قائمشهر، پارک ولیعصر، کتابخانه عمومی جمشید احمدی