کارگاه پروپوزال نویسی و ویراستی

انجمن کتابدرای و اطلاع رسانی استان مازندران با همکاری ادراه کتابخانه های عمومی شهرستان ساری برگزار می کند.

برای ثبت نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی تان را به شماره 09111576063 ارسال نمایید.